กรมการแพทย์ สปสช

ดาวน์โหลด

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียด(ไทย)จำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
1.คู่มือการสำรวจสภาวะทัตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงคู่มือการสำรวจสภาวะทัตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง151ดาวน์โหลด
2.โปรแกรมการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงใหม่โปรแกรมการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงใหม่153ดาวน์โหลด
3.แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม(ศูนย์อนามัย)แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม(ศูนย์อนามัย)139ดาวน์โหลด
4.แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม(สำหรับ สสจ.)แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม(สำหรับ สสจ.)166ดาวน์โหลด
5.แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม(สำหรับทีมงานเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี)แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม(สำหรับทีมงานเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี) 146ดาวน์โหลด
6.การประกวดผลงานเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพการประกวดผลงานเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ ชิงรางวัลชนะเลิศกว่า 30,000 บาท เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561153ดาวน์โหลด
7.มอบทุนการสนับสนุนการนำเสนอผลงานในการประชุม ACOHPSC ครั้งที่ 9 (ศูนย์เขต 1-13)มูลนิธิทันตสาธารณสุข มอบทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในการประชุม ACOHPSC ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2560 ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา (ตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบมาด้านล่างนี้)305ดาวน์โหลด
8.มอบทุนการสนับสนุนการนำเสนอผลงานในการประชุม ACOHPSC ครั้งที่ 9 ( สสจ.)มูลนิธิทันตสาธารณสุข มอบทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในการประชุม ACOHPSC ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2560 ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา (ตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบมาด้านล่างนี้)255ดาวน์โหลด
9.แบบสำรวจผู้สูงอายุแบบสำรวจผู้สูงอายุ558ดาวน์โหลด
10.เอกสารการประชุม27-28มีนาคม 2560เอกสารการประชุม27-28มีนาคม 2560443ดาวน์โหลด
11.โครงการ : กำกับติดตาม ประเมินสถานการณ์สุขภาพเด็กวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องโครงการ : กำกับติดตาม ประเมินสถานการณ์สุขภาพเด็กวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง492ดาวน์โหลด
12.แบบสำรวจสภาวะช่องปากและพฤติกรรมเด็กชั้น ป.6แบบสำรวจสภาวะช่องปากและพฤติกรรมเด็กชั้น ป.6710ดาวน์โหลด
13.รวมสื่อ อสม (5)รวมสื่อ อสม (5) - สื่อหัวข้อ เจาะข่าวเด่น ปอดติดเชื้อจากฟันผุ526ดาวน์โหลด
14.รวมสื่อ อสม (4)รวมสื่อ อสม (4) - ลูกรักฟันดีที่ซี่แรก หัวข้อ ลูกรักฟันดีที่ซี่แรก สสส.511ดาวน์โหลด
15.รวมสื่อ อสม (3)รวมสื่อ อสม (3) - ลูกรักฟันดีที่ซี่แรก หัวข้อ ลูกรักฟันดีที่ซี่แรก คณะทันตะจุฬาฯ468ดาวน์โหลด