กรมการแพทย์ สปสช

ดาวน์โหลด

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียด(ไทย)จำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
1.แบบสำรวจผู้สูงอายุแบบสำรวจผู้สูงอายุ121ดาวน์โหลด
2.เอกสารการประชุม27-28มีนาคม 2560เอกสารการประชุม27-28มีนาคม 2560135ดาวน์โหลด
3.โครงการ : กำกับติดตาม ประเมินสถานการณ์สุขภาพเด็กวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องโครงการ : กำกับติดตาม ประเมินสถานการณ์สุขภาพเด็กวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง107ดาวน์โหลด
4.แบบสำรวจสภาวะช่องปากและพฤติกรรมเด็กชั้น ป.6แบบสำรวจสภาวะช่องปากและพฤติกรรมเด็กชั้น ป.6171ดาวน์โหลด
5.รวมสื่อ อสม (5)รวมสื่อ อสม (5) - สื่อหัวข้อ เจาะข่าวเด่น ปอดติดเชื้อจากฟันผุ211ดาวน์โหลด
6.รวมสื่อ อสม (4)รวมสื่อ อสม (4) - ลูกรักฟันดีที่ซี่แรก หัวข้อ ลูกรักฟันดีที่ซี่แรก สสส.202ดาวน์โหลด
7.รวมสื่อ อสม (3)รวมสื่อ อสม (3) - ลูกรักฟันดีที่ซี่แรก หัวข้อ ลูกรักฟันดีที่ซี่แรก คณะทันตะจุฬาฯ186ดาวน์โหลด
8.รวมสื่อ อสม (2)รวมสื่อ อสม (2) - ลูกรักฟันดีซี่แรก หัวข้อ เครือข่ายลูกรักฟันดีซี่แรก รร.ทันตแพทย์สร้างสุข173ดาวน์โหลด
9.รวมสื่อ อสม(1)รวมสื่อ อสม(1) - ชนะการประกวดแปรงฟันเด็กเล็ก187ดาวน์โหลด
10.คู่มือหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ด้านทันตสุขภาพคู่มือหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ด้านทันตสุขภาพ234ดาวน์โหลด
11.รวมสื่อลูกรักฟันดีซี่แรก(2)รวมสื่อลูกรักฟันดีซี่แรก(2)229ดาวน์โหลด
12.รวมสื่อลูกรักฟันดีซี่แรก(1)รวมสื่อลูกรักฟันดีซี่แรก(1)225ดาวน์โหลด
13.สื่อ pdf ลูกรักฟันดีที่ซี่แรกสื่อ pdf ลูกรักฟันดีที่ซี่แรก 241ดาวน์โหลด
14.รายชื่แผู้เข้าร่วมประชุม(เพิ่มเติม) ขอวการประชุมสัมมนาวิชาการรายชื่แผู้เข้าร่วมประชุม(เพิ่มเติม) ขอวการประชุมสัมมนาวิชาการ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ จากไฟล์ที่แนบคะ181ดาวน์โหลด
15.ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมมประชุมสัมมนาวิชาการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมมประชุมสัมมนาวิชาการ สามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์ที่แนบมาคะ หากผู้ที่สนใจสามารถส่งรายชื่อสมัครได้ถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้คะ198ดาวน์โหลด