กรมการแพทย์ สปสช

รายงานผลการปฏิบัติงานรายจังหวัดแยกตาม (CUP)

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
11.ประจำเดือน ธันวาคม 2555งวดที่ 255602147ดาวน์โหลด
12.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555งวดที่ 255601118ดาวน์โหลด
13.ประจำเดือน ตุลาคม 2555งวดที่ 255508123ดาวน์โหลด
14.ประจำเดือนกันยายน 2555255507121ดาวน์โหลด
15.ประจำเดือน สิงหาคม 255525550695ดาวน์โหลด
16.ประจำเดือน กรกฎาคม 2555งวดที่ 25550577ดาวน์โหลด
17.ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2555งวดที่ 25550471ดาวน์โหลด
18.ประจำเดือน เมษายน 2555งวดที่ 25550386ดาวน์โหลด
19.ประจำเดือน มีนาคม 2555งวดที่ 2550272ดาวน์โหลด
20.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555งวดที่ 25501116ดาวน์โหลด