กรมการแพทย์ สปสช

รายงานผลการปฏิบัติงานรายจังหวัดแยกตาม (CUP)

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
11.ประจำเดือน ตุลาคม 2556งวด 255701 (ปรับแก้ไขใหม่ ณ วันที่ 24 เม.ย.57) ผลงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 56 โดย แยกผลงานจากเดิมที่เคยรวมกับเดือนกันยายน เพื่อสะดวกในการคิดผลงานค่ะ71ดาวน์โหลด
12.ประจำเดือน กันยายน 2556งวด 255610 (ปรับแก้ไขใหม่ ณ วันที่ 5 พค.57) ผลงานระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 30 กันยายน 56 โดย แยกผลงานจากเดิมที่เคยรวมกับเดือนตุลาคม เพื่อสะดวกในการคิดผลงานค่ะ 53ดาวน์โหลด
13.ประจำเดือน สิงหาคม 2556งวด 255609 (ปรับแก้ไขใหม่ ณ วันที่ 28 กพ.57)119ดาวน์โหลด
14.ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 (โปรแกรมใหม่)งวด 255608 (ปรับแก้ไขใหม่ ณ วันที่ 28 กพ.57)109ดาวน์โหลด
15.ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2556 (โปรแกรมเดิม)งวด 255607383ดาวน์โหลด
16.ประจำเดือน เมษายน 2556งวด 255606224ดาวน์โหลด
17.ประจำเดือน มีนาคม 2556งวด 255605174ดาวน์โหลด
18.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556งวด 255604151ดาวน์โหลด
19.ประจำเดือน มกราคม 2556งวดที่ 255603222ดาวน์โหลด
20.ประจำเดือน ธันวาคม 2555งวดที่ 255602185ดาวน์โหลด