กรมการแพทย์ สปสช

รายงานผลการปฏิบัติงานรายจังหวัดแยกตาม (CUP)

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
11.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557งวด 255802 ผลงานระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2557448ดาวน์โหลด
12.ประจำเดือนตุลาคม 2557งวด 255801 ผลงาน ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 ตุลาคม 2557 404ดาวน์โหลด
13.ประจำเดือน กันยายน 2557งวด 255710 ผลงานระหว่างวันที่ 26 สิหาคม - 30 กันยายน 2557 451ดาวน์โหลด
14.ประจำเดือน สิงหาคม 2557งวด 255709 ผลงานระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2557423ดาวน์โหลด
15.ประจำเดือน กรกฎาคม 2557งวด 255708 ผลงานระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2557451ดาวน์โหลด
16.ประจำเดือน มิถุนายน 2557งวด 255707 ผลงานระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2557456ดาวน์โหลด
17.ประจำเดือน พฤษภาคม 2557งวด 255706 ผลงานระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 25 พฤษภาคม 2557464ดาวน์โหลด
18.ประจำเดือน เมษายน 2557งวด 255705 ผลงานระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 30 เมษายน 2557484ดาวน์โหลด
19.ประจำเดือน มีนาคม 2557งวด 255704 ผลงานระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2557452ดาวน์โหลด
20.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557งวด 255703 (ปรับแก้ไขเลขงวดใหม่ ณ วันที่ 5 พ.ค.57) ผลงานระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2557487ดาวน์โหลด