กรมการแพทย์ สปสช

รายงานผลการปฏิบัติงานรายจังหวัดแยกตาม (CUP)

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
11.ประจำเดือน เมษายน 2556งวด 255606202ดาวน์โหลด
12.ประจำเดือน มีนาคม 2556งวด 255605155ดาวน์โหลด
13.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556งวด 255604135ดาวน์โหลด
14.ประจำเดือน มกราคม 2556งวดที่ 255603201ดาวน์โหลด
15.ประจำเดือน ธันวาคม 2555งวดที่ 255602167ดาวน์โหลด
16.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555งวดที่ 255601136ดาวน์โหลด
17.ประจำเดือน ตุลาคม 2555งวดที่ 255508140ดาวน์โหลด
18.ประจำเดือนกันยายน 2555255507136ดาวน์โหลด
19.ประจำเดือน สิงหาคม 2555255506114ดาวน์โหลด
20.ประจำเดือน กรกฎาคม 2555งวดที่ 25550598ดาวน์โหลด