กรมการแพทย์ สปสช

รายงานผลการปฏิบัติงานรายจังหวัดแยกตาม (CUP)

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
11.ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2556 (โปรแกรมเดิม)งวด 255607332ดาวน์โหลด
12.ประจำเดือน เมษายน 2556งวด 255606204ดาวน์โหลด
13.ประจำเดือน มีนาคม 2556งวด 255605156ดาวน์โหลด
14.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556งวด 255604135ดาวน์โหลด
15.ประจำเดือน มกราคม 2556งวดที่ 255603203ดาวน์โหลด
16.ประจำเดือน ธันวาคม 2555งวดที่ 255602168ดาวน์โหลด
17.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555งวดที่ 255601136ดาวน์โหลด
18.ประจำเดือน ตุลาคม 2555งวดที่ 255508141ดาวน์โหลด
19.ประจำเดือนกันยายน 2555255507138ดาวน์โหลด
20.ประจำเดือน สิงหาคม 2555255506117ดาวน์โหลด