กรมการแพทย์ สปสช

รายงานผลการปฏิบัติงานรายจังหวัดแยกตาม (CUP)

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
11.ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 (โปรแกรมใหม่)งวด 255608 (ปรับแก้ไขใหม่ ณ วันที่ 28 กพ.57)85ดาวน์โหลด
12.ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2556 (โปรแกรมเดิม)งวด 255607343ดาวน์โหลด
13.ประจำเดือน เมษายน 2556งวด 255606211ดาวน์โหลด
14.ประจำเดือน มีนาคม 2556งวด 255605158ดาวน์โหลด
15.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556งวด 255604135ดาวน์โหลด
16.ประจำเดือน มกราคม 2556งวดที่ 255603204ดาวน์โหลด
17.ประจำเดือน ธันวาคม 2555งวดที่ 255602169ดาวน์โหลด
18.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555งวดที่ 255601137ดาวน์โหลด
19.ประจำเดือน ตุลาคม 2555งวดที่ 255508145ดาวน์โหลด
20.ประจำเดือนกันยายน 2555255507141ดาวน์โหลด