กรมการแพทย์ สปสช

รายงานผลการปฏิบัติงานรายจังหวัดแยกตาม (CUP)

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
11.ประจำดือนธันวาคม2557ถึงมกราคม2558งวด255803 ผลงานระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 57 - 25 มกราคม 58151ดาวน์โหลด
12.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558งวด255804 ผลงานระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2558143ดาวน์โหลด
13.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557งวด 255802 ผลงานระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2557270ดาวน์โหลด
14.ประจำเดือนตุลาคม 2557งวด 255801 ผลงาน ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 ตุลาคม 2557 195ดาวน์โหลด
15.ประจำเดือน กันยายน 2557งวด 255710 ผลงานระหว่างวันที่ 26 สิหาคม - 30 กันยายน 2557 281ดาวน์โหลด
16.ประจำเดือน สิงหาคม 2557งวด 255709 ผลงานระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2557254ดาวน์โหลด
17.ประจำเดือน กรกฎาคม 2557งวด 255708 ผลงานระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2557257ดาวน์โหลด
18.ประจำเดือน มิถุนายน 2557งวด 255707 ผลงานระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2557263ดาวน์โหลด
19.ประจำเดือน พฤษภาคม 2557งวด 255706 ผลงานระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 25 พฤษภาคม 2557265ดาวน์โหลด
20.ประจำเดือน เมษายน 2557งวด 255705 ผลงานระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 30 เมษายน 2557306ดาวน์โหลด