กรมการแพทย์ สปสช

รายงานผลการปฏิบัติงานรายจังหวัดแยกตาม (CUP)

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
11.ประจำเดือน กันยายน 2556งวด 255610 (ปรับแก้ไขใหม่ ณ วันที่ 5 พค.57) ผลงานระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 30 กันยายน 56 โดย แยกผลงานจากเดิมที่เคยรวมกับเดือนตุลาคม เพื่อสะดวกในการคิดผลงานค่ะ 46ดาวน์โหลด
12.ประจำเดือน สิงหาคม 2556งวด 255609 (ปรับแก้ไขใหม่ ณ วันที่ 28 กพ.57)113ดาวน์โหลด
13.ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 (โปรแกรมใหม่)งวด 255608 (ปรับแก้ไขใหม่ ณ วันที่ 28 กพ.57)102ดาวน์โหลด
14.ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2556 (โปรแกรมเดิม)งวด 255607376ดาวน์โหลด
15.ประจำเดือน เมษายน 2556งวด 255606220ดาวน์โหลด
16.ประจำเดือน มีนาคม 2556งวด 255605166ดาวน์โหลด
17.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556งวด 255604146ดาวน์โหลด
18.ประจำเดือน มกราคม 2556งวดที่ 255603215ดาวน์โหลด
19.ประจำเดือน ธันวาคม 2555งวดที่ 255602180ดาวน์โหลด
20.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555งวดที่ 255601148ดาวน์โหลด