กรมการแพทย์ สปสช

รายงานผลการปฏิบัติงานรายจังหวัดแยกตาม (CUP)

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
11.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 - มกราคม 2557งวด 255702 (ปรับแก้ไขเลขงวดใหม่ ณ วันที่ 5 พค.57) ผลงานระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 56 - 25 มกราคม 57102ดาวน์โหลด
12.ประจำเดือน ตุลาคม 2556งวด 255701 (ปรับแก้ไขใหม่ ณ วันที่ 24 เม.ย.57) ผลงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 56 โดย แยกผลงานจากเดิมที่เคยรวมกับเดือนกันยายน เพื่อสะดวกในการคิดผลงานค่ะ84ดาวน์โหลด
13.ประจำเดือน กันยายน 2556งวด 255610 (ปรับแก้ไขใหม่ ณ วันที่ 5 พค.57) ผลงานระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 30 กันยายน 56 โดย แยกผลงานจากเดิมที่เคยรวมกับเดือนตุลาคม เพื่อสะดวกในการคิดผลงานค่ะ 72ดาวน์โหลด
14.ประจำเดือน สิงหาคม 2556งวด 255609 (ปรับแก้ไขใหม่ ณ วันที่ 28 กพ.57)136ดาวน์โหลด
15.ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 (โปรแกรมใหม่)งวด 255608 (ปรับแก้ไขใหม่ ณ วันที่ 28 กพ.57)122ดาวน์โหลด
16.ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2556 (โปรแกรมเดิม)งวด 255607401ดาวน์โหลด
17.ประจำเดือน เมษายน 2556งวด 255606238ดาวน์โหลด
18.ประจำเดือน มีนาคม 2556งวด 255605186ดาวน์โหลด
19.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556งวด 255604159ดาวน์โหลด
20.ประจำเดือน มกราคม 2556งวดที่ 255603237ดาวน์โหลด