กรมการแพทย์ สปสช

รายงานผลการปฏิบัติงานรายจังหวัดแยกตาม (CUP)

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
11.ประจำเดือน สิงหาคม 2556งวด 255609 (ปรับแก้ไขใหม่ ณ วันที่ 28 กพ.57)103ดาวน์โหลด
12.ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 (โปรแกรมใหม่)งวด 255608 (ปรับแก้ไขใหม่ ณ วันที่ 28 กพ.57)93ดาวน์โหลด
13.ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2556 (โปรแกรมเดิม)งวด 255607361ดาวน์โหลด
14.ประจำเดือน เมษายน 2556งวด 255606215ดาวน์โหลด
15.ประจำเดือน มีนาคม 2556งวด 255605162ดาวน์โหลด
16.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556งวด 255604138ดาวน์โหลด
17.ประจำเดือน มกราคม 2556งวดที่ 255603209ดาวน์โหลด
18.ประจำเดือน ธันวาคม 2555งวดที่ 255602172ดาวน์โหลด
19.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555งวดที่ 255601141ดาวน์โหลด
20.ประจำเดือน ตุลาคม 2555งวดที่ 255508157ดาวน์โหลด