กรมการแพทย์ สปสช

รายงานผลการปฏิบัติงานรายจังหวัดแยกตาม (CUP)

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
11.ประจำเดือนตุลาคม 2557งวด 255801 ผลงาน ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 ตุลาคม 2557 188ดาวน์โหลด
12.ประจำเดือน กันยายน 2557งวด 255710 ผลงานระหว่างวันที่ 26 สิหาคม - 30 กันยายน 2557 273ดาวน์โหลด
13.ประจำเดือน สิงหาคม 2557งวด 255709 ผลงานระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2557249ดาวน์โหลด
14.ประจำเดือน กรกฎาคม 2557งวด 255708 ผลงานระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2557254ดาวน์โหลด
15.ประจำเดือน มิถุนายน 2557งวด 255707 ผลงานระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2557255ดาวน์โหลด
16.ประจำเดือน พฤษภาคม 2557งวด 255706 ผลงานระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 25 พฤษภาคม 2557258ดาวน์โหลด
17.ประจำเดือน เมษายน 2557งวด 255705 ผลงานระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 30 เมษายน 2557301ดาวน์โหลด
18.ประจำเดือน มีนาคม 2557งวด 255704 ผลงานระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2557242ดาวน์โหลด
19.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557งวด 255703 (ปรับแก้ไขเลขงวดใหม่ ณ วันที่ 5 พ.ค.57) ผลงานระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2557248ดาวน์โหลด
20.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 - มกราคม 2557งวด 255702 (ปรับแก้ไขเลขงวดใหม่ ณ วันที่ 5 พค.57) ผลงานระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 56 - 25 มกราคม 57247ดาวน์โหลด