กรมการแพทย์ สปสช

กระดานสนทนา

ลำดับที่หัวข้อชื่อเขียนวันที่ดูตอบ
   
1.รบกวนขอ username และ password ผู้ดูแลระบบ โรงพยาบาลทั่วไประนอง หน่อยค่ะ 2017-06-21 18:22:073910
2.สรุปการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพ ศพด. 2015-09-07 14:21:068830
3.รบกวนเพิ่มชื่อสถานพยาบาลใหม่ในจังหวัดนครให้หน่อยครับ 2015-08-03 14:36:576870
4.เพิ่มผู้กรอกข้อมูล 2015-06-22 16:14:398801
5.เข้าแก้ไข หรือ ดูข้อมูลในหัวข้อระบบข้อมูลทันตสุขภาพไม่ได้เลยคะ 2015-06-18 14:50:017541
6.เข้าแก้ไข หรือ ดูข้อมูลในหัวข้อระบบข้อมูลทันตสุขภาพไม่ได้เลยคะ 2015-06-18 14:48:587220
7.รบกวนขอ user กับ pass ของผู้ดูแลระบบของจังหวัดนครปฐมหน่อยครับวรพจน์ โชติชัยวงศ์ 2015-01-15 15:00:239121
8.ทดสอบระบบอัพโหลด 2014-12-17 14:41:288071
9.โปรแกรม sealant เข้าไปกรอกข้อมุลไม่ได้ 2014-11-21 09:47:389331
10.การลงโปรแกรมยิ้มสดใส 2014-11-10 13:11:459621
11.การลงข้อมูล sealant ของนักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลรพ จพ2014-10-14 19:23:148871
12.การระบุเป็น completed caseรพ จพ2014-10-04 09:29:309441
13.แก้ข้อมูลผู้ตรวจ ที่มีชื่อซ้ำ 2014-09-30 15:46:089141
14.ดูข้อมูลตรวจฟันเป็นรายคนไม่ได้บางโรงเรียน แต่ดูยอดรวมได้จะมีปัญหาหรือเปล่าครับ 2014-09-17 18:49:329031
15.แก้ไขข้อมูลในโปรแกรม sealant ไม่ได้ค่ะสุพรรณี ชินะกาญจนดิษฐ์2014-09-03 17:42:539722
16.รบกวนขอ password กับ username คีย์ sealant ด้วยค่ะ 2014-08-25 12:05:539721
17.ขอสอบถามการคีย์ข้อมูลในระบบสารสนเทศทันตสุขภาพ 2014-08-15 20:45:3011112
18.รบกวนขอ username และ password ค่ะกษมาภรณ์ รักอยู่2014-07-22 15:51:519102
19.-รุจาภา ทิศาวงศ์2014-07-10 15:35:248040
20.รบกวนขอ username และ password ใหม่ค่ะ 2014-07-04 23:58:179901