กรมการแพทย์ สปสช

กระดานสนทนา

ลำดับที่หัวข้อชื่อเขียนวันที่ดูตอบ
   
1.สรุปการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพ ศพด. 2015-09-07 14:21:064390
2.รบกวนเพิ่มชื่อสถานพยาบาลใหม่ในจังหวัดนครให้หน่อยครับ 2015-08-03 14:36:573610
3.เพิ่มผู้กรอกข้อมูล 2015-06-22 16:14:394661
4.เข้าแก้ไข หรือ ดูข้อมูลในหัวข้อระบบข้อมูลทันตสุขภาพไม่ได้เลยคะ 2015-06-18 14:50:013831
5.เข้าแก้ไข หรือ ดูข้อมูลในหัวข้อระบบข้อมูลทันตสุขภาพไม่ได้เลยคะ 2015-06-18 14:48:583570
6.รบกวนขอ user กับ pass ของผู้ดูแลระบบของจังหวัดนครปฐมหน่อยครับวรพจน์ โชติชัยวงศ์ 2015-01-15 15:00:235071
7.ทดสอบระบบอัพโหลด 2014-12-17 14:41:284831
8.โปรแกรม sealant เข้าไปกรอกข้อมุลไม่ได้ 2014-11-21 09:47:385851
9.การลงโปรแกรมยิ้มสดใส 2014-11-10 13:11:456221
10.การลงข้อมูล sealant ของนักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลรพ จพ2014-10-14 19:23:145751
11.การระบุเป็น completed caseรพ จพ2014-10-04 09:29:305711
12.แก้ข้อมูลผู้ตรวจ ที่มีชื่อซ้ำ 2014-09-30 15:46:085361
13.ดูข้อมูลตรวจฟันเป็นรายคนไม่ได้บางโรงเรียน แต่ดูยอดรวมได้จะมีปัญหาหรือเปล่าครับ 2014-09-17 18:49:325541
14.แก้ไขข้อมูลในโปรแกรม sealant ไม่ได้ค่ะสุพรรณี ชินะกาญจนดิษฐ์2014-09-03 17:42:535762
15.รบกวนขอ password กับ username คีย์ sealant ด้วยค่ะ 2014-08-25 12:05:536011
16.ขอสอบถามการคีย์ข้อมูลในระบบสารสนเทศทันตสุขภาพ 2014-08-15 20:45:307062
17.รบกวนขอ username และ password ค่ะกษมาภรณ์ รักอยู่2014-07-22 15:51:516022
18.-รุจาภา ทิศาวงศ์2014-07-10 15:35:244840
19.รบกวนขอ username และ password ใหม่ค่ะ 2014-07-04 23:58:176181
20.สอบถามเรื่องคีย์sealant ค่ะ 2014-07-04 14:15:189072