กรมการแพทย์ สปสช

ข่าวและประกาศ

ลำดับที่หัวข้อประเภทข่าวและประกาศจำนวนผู้เข้าดูวันเวลาที่สร้างข่าวและประกาศดู
  
1.แบบสอบถาม อสม.เชี่ยวชาญอื่น ๆ4652016-11-01 13:00:28แก้ไข
2.ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (เพิ่มเติม) เชิญเข้าร่วมการประชุม7632016-05-02 08:42:15แก้ไข
3.ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการเชิญเข้าร่วมการประชุม6822016-04-22 10:53:19แก้ไข
4.เชิญประชุมวิชาการทันตกรรมเชิญเข้าร่วมการประชุม8372016-04-05 10:10:04แก้ไข
5.การประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี 2559ประชาสัมพันธ์7242016-03-14 11:02:27แก้ไข
6.เชิญชวน ส่งโครงการเข้าร่วมประกวด รางวัลไลอ้อนส์ประชาสัมพันธ์4972016-03-04 18:50:39แก้ไข
7.รูปถ่ายเครือข่ายเด็กไทยฟันดีอื่น ๆ4392016-03-03 03:08:48แก้ไข
8.ประชุมแลกเปลียนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ปี 2559ประชาสัมพันธ์7732016-01-11 15:50:41แก้ไข
9.ขอเชิญร่วมการประชุมนานาชาติสร้างเสริมสุขภาพช่องปากด้วยการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ เชิญเข้าร่วมการประชุม11922015-07-10 10:09:19แก้ไข
10.ประชาสัมพันธ์ของทางสมาคมจัดฟันประชาสัมพันธ์9322015-07-03 16:08:14แก้ไข