กรมการแพทย์ สปสช

ข่าวและประกาศ

ลำดับที่หัวข้อประเภทข่าวและประกาศจำนวนผู้เข้าดูวันเวลาที่สร้างข่าวและประกาศดู
  
1.คู่มือวิธีแก้ไขและเข้าใช้งานหน้าเว็บยิ้มสดใสแจ้งเตือนข้อผิดพลาดของการรักษาความปลอดภัย (หน้าเว็บเป็นสีแดง)ประชาสัมพันธ์2582018-04-30 16:16:12แก้ไข
2.การประกวดผลงานเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพประชาสัมพันธ์3962018-01-24 11:20:05แก้ไข
3.รวมลิ้งค์ Youtube รายการ "ฟันสวยฟ้าผ่า"ประชาสัมพันธ์4282018-01-16 10:18:10แก้ไข
4.มอบทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในการประชุม ACOHPSC ครั้งที่ 9 (ศูนย์เขต 1-13)ประชาสัมพันธ์9172017-06-01 14:00:35แก้ไข
5. มอบทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในการประชุม ACOHPSC ครั้งที่ 9 (สสจ.)ประชาสัมพันธ์8662017-06-01 13:59:25แก้ไข
6.แบบสอบถาม อสม.เชี่ยวชาญอื่น ๆ14062016-11-01 13:00:28แก้ไข
7.ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (เพิ่มเติม) เชิญเข้าร่วมการประชุม14472016-05-02 08:42:15แก้ไข
8.ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการเชิญเข้าร่วมการประชุม13542016-04-22 10:53:19แก้ไข
9.เชิญประชุมวิชาการทันตกรรมเชิญเข้าร่วมการประชุม12492016-04-05 10:10:04แก้ไข
10.การประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี 2559ประชาสัมพันธ์12242016-03-14 11:02:27แก้ไข