ประกาศแจ้ง

 

แจ้งหน่วยบริการที่คีย์ข้อมูลเข้ามาในระบบโปรแกรมยิ้มสดใส ตั้งแต่วันที่ 21 มค.-15 กพ. 2560  

ข้อมูลจะไม่เข้าระบบ (ข้อมูลที่หาย)  ถ้าจังหวัดไหนลงข้อมูลในช่วงนี้ข้อมูลที่คีย์จะไม่มีในระบบ 

เนื่องจากตัว  database เก็บข้อมูลมีปัญหาคะ

สำหรับข้อมูล (ข้อมูลที่หาย) วันที่ 21 มค.-15 กพ. 2560   นั้นให้ทำการคีย์เข้ามาใหม่ได้เลยคะ

นับตั้งแต่วันที่ 16 กพ.2560 เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณณัฐมนัสนันท์ (ตรู่) 

โทร 085-0866997