กรมการแพทย์ สปสช

รายงานผลงานทันตแพทย์

ลำดับที่NameTitleDetailจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
1.นางจุไรรัตน์ จิตตวิสุทธิวงศ์รายงานที่1,2และ3ขอส่งรายงานที่ 1,2 และ3 ส่วนที่4 และ5 กำลังตรวจสอบ1026ดาวน์โหลด
2.จินตนา ชูมาศรายงานกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ประจำเดือน มีนาคม 2550954ดาวน์โหลด
3.จินตนา ชูมาศส่งรายงานการตรวจการให้ Sealantงานทันตาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานการตรวจสอบการให้ Sealant ประจำเดือน ธ.ค. 49 , ม.ค. - มี.ค. 50 จำนวน 4 เดือน ความละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ จินตนา ชูมาศ 0-5440-9162947ดาวน์โหลด
4.จินตนา ชูมาศส่งรายงานประจำเดือน มี.ค. 50งานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ "ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี" ประจำเดือน มีนาคม 2550 ความละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ จินตนา ชูมาศ 0-5440-91621008ดาวน์โหลด
5.จินตนา ชูมาศรายงานการตรวจสอบการติดแน่นของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันงานทันตสาธารณสุข ของส่งรายงานการตรวจสอบการติดแน่นของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน จำนวน 346 คน 692 ซี่968ดาวน์โหลด
6.ลลิตา บุญธรรมรายงานกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารวันในโรงเรียนประถมศึกษาขอรบกวนอีกครั้งเนื่องข้อมูลที่ส่งให้ครั้งแรกยังไม่สมบรูณ์ขอส่งแก้ไขข้อมูลอีกครั้งขอบคุณคะ1003ดาวน์โหลด
7.สุรางค์ส่งข้อมูลฟันเทียมภาคเอกชนเดือนมกราคม49จังหวัดลำพูนไม่สามารถแยกข้อมูลระหว่างรัฐกับเอกชนได้จากโปรแกรม เพราะมีการลงข้อมูลการตรวจเชิงรับจาก cup แล้วถึงส่งไปที่คลินิกทำการใส่ฟัน แต่ได้มีการส่งข้อมูลก่อนการใส่ โปรแกรมจึงไม่สามารถแยกได้894ดาวน์โหลด