กรมการแพทย์ สปสช

รายงานผลงานผู้ตรวจ

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
1.ประจำเดือน ตุลาคม 2554งวดที่ 255405927ดาวน์โหลด
2.ประจำเดือน กันยายน 2554งวดที่ 255404873ดาวน์โหลด
3.ประจำเดือน สิงหาคม 2554งวด 255403 รายงานผลงานทันตแพทย์และผล Sealant รายคน876ดาวน์โหลด
4.ประจำเดือนกรกฎาคม2554รายงานผลการเคลือบหลุมร่องฟัน889ดาวน์โหลด
5.ประจำเดือน มิถุนายน 2554ผลงานทันตแพทย์และผลการทำ Sealant รายคน884ดาวน์โหลด
6.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553ผลงานทันตแพทย์และผล Sealant รายคน914ดาวน์โหลด
7.ประจำเดือน ตุลาคม 2553รายงานผลงานทันตแพทย์และผลการทำ Sealant รายคน875ดาวน์โหลด
8.ประจำเดือน กันยายน 2553รายงานผลงานทันตแพทย์840ดาวน์โหลด
9.ประจำเดือน สิงหาคม 2553รายงานผลงานทันตแพทย์834ดาวน์โหลด
10.ประจำเดือน กรกฎาคม 2553รายงานผลงานทันตแพทย์855ดาวน์โหลด