กรมการแพทย์ สปสช

สรุป Error จากการส่งข้อมูล

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
1.ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2556 (โปรแกรมเดิม)งวด 255607907ดาวน์โหลด
2.ประจำเดือน เมษายน 2556งวด 255606814ดาวน์โหลด
3.ประจำเดือน มีนาคม 2556งวด 255605842ดาวน์โหลด
4.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556งวด 255604836ดาวน์โหลด
5.ประจำเดือน มกราคม 2556สรุปรายงาน error งวด 255603835ดาวน์โหลด
6.ประจำเดือน ธันวาคม 2555งวดที่ 255602822ดาวน์โหลด
7.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555งวดที่ 255601825ดาวน์โหลด
8.ประจำเดือน ตุลาคม 2555งวดที่ 255508828ดาวน์โหลด
9.ประจำเดือนกันยายน 2555งวดที่ 255507851ดาวน์โหลด
10.ประจำเดือน สิงหาคม 2555งวดที่ 255506 part2835ดาวน์โหลด