แบบรายงาน
 
   • แบบรายงานสภาวะโรคฟัน
   • แบบรายงานสรุปผล
   • แบบรายงานเป้าหมายและตัวชี้วัด
 
* แจ้งเกี่ยวกับปัญหาการใช้โปรแกรมมาได้ที่ labtipp@gmail.com หรือ sealantyim@gmail.com ครับ